22.2.09

Euzebijeva molitva


Daj mi Bože da ne budem neprijatelj ni jednoga čovjeka,
ali da budem prijatelj svega što je trajno i vječno;

da nikada ne smišljam zlo protiv ikoga, a ako meni tko što loše smišlja, neka budem pošteđen, a da ne povrijedim onoga koji mi je htio nauditi;

Daj mi Bože
da samo dobro ljubim, i tražim i postižem;

Daj mi Bože
da svim ljudima želim sreću i nikomu ne zavidim;

Daj mi Bože
da nikada ne čekam da drugi budu ukoreni zbog zla koje sam ja rekao ili učinio,
nego da sebe korim dok se ne popravim;

Daj mi Bože
da nikada ne postignem pobjedu koja bi boljela mene
ili moje protivnike;

Daj mi Bože
da pomirim prijatelje koji se srde;

Daj mi Bože
da svom snagom pružim pomoć svima koji je trebaju;

Daj mi Bože
da poštujem samoga sebe;

Daj mi Bože
da krotim u sebi sve što bi moglo izazivati ljutnju;

Daj mi Bože
da nikad ne govorim kako je netko zao ili je zlo učinio,
nego da tražim dobre ljude i slijedim njihove stope.

Daj mi Bože

drevna Euzebijeva molitva - I. stoljeće
http://split.hbk.hr/katehetski

Nema komentara:

Ljetovanje 2019 u Hrvatskoj, otok Krapanj

Otok Krapanj najniži je i najmanji naseljeni otok na Jadranu. Najviša mu nadmorska visina ne prelazi 1,25 m. Udaljen je od kop...