4.11.10

Mir u Bogu , Ps 62


Mir u Bogu

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *

samo je u njemu spasenje.

Samo on je moja hrid i spasenje, *

utvrda moja: neću se pokolebati.


Dokle ćete na bijednika nastrtati, †

obarat ga svi zajedno, *

ko zid ruševan il' ogradu nagnutu?

Urotiše se da me s visa mog obore, *

u laži uživaju: ustima blagoslivlju, *

a u srcu proklinju.


Samo je u Bogu mir, dušo moja, *

samo je u njemu nada moja.

Samo on je moja hrid i spasenje, *

utvrda moja: neću se pokolebati.


U Boga je spasenje moje i slava; *

Bog mi je hridina silna, utočište.

U nj se, narode, uzdaj u svako doba: †

pred njim srca izlijevajte: *


Bog je naše utočište!
Sinovi su ljudski samo dašak, *

laž su djeca čovječja: svi da stanu na tezulju, *

od daha bi lakši bili.


U grabež se ne uzdajte, †

nit se otetim tašto hvalite; *

umnoži l' se blago,

nek vam srce za nj ne prione.


Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: *

»U Boga je snaga! U tebe je, Gospodine, dobrota! *

Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«


Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.
Amen.

Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...