28.3.10

HOSANA, HOSANA, HOSANA U VISINE

Nedjeljno čitanje na Cvjetnicu


Lk 22

14Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim.
15Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem."
16I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom.
17Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe."
18I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen."
19Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva."
20"A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.
21Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje."
22I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.
23Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći.
24A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima.
25Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj.
26Ta tko je veći?
Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A
ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje." 27"Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama.
28Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac:
29da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih."
30"Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu.
31Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću."
32Petar mu reče: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt."
33A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš."
34I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa."
35Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač
36jer kažem vam,
ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi
ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." 37Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!"
38Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici.
39Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!"
40I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:
41"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"
42A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.
43I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.
44Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti
45pa im reče: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!"
46Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi.
47Isus mu reče: "Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?"
48A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo mačem?"
49I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho.
50Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotače uha i zacijeli ga.
51Nato Isus reče
onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima
hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i
toljagama! 52Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina."
53Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka.
54A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar.
55Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!"
56A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!"
57Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!"
58I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!"
59A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao.
60Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove,
kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me
tri puta." 61I iziđe te gorko zaplaka.
62A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime
63i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!"
64I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.
65A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće
66i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on će im: "Ako vam reknem, nećete vjerovati;
67ako vas zapitam, nećete odgovoriti.
68No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje."
69Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!"
70Nato će oni: "Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!"

Lk 23

1I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
2i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."
3Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"
4Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!"
5No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!"
6Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.
7Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
8A kad Herod ugleda
Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga
što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. 9Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.
10A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.
11Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.
12Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
13A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod
14te im reče:
"Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred
vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. 15A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.
16Kaznit ću ga dakle i pustiti."
17#
18I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"
19A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
20Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
21Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"
22On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti."
23Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
24Pilat presudi da im bude što ištu.
25Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.
26Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
27Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.
28Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.
29Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'
30Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'
31Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?"
32A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
33I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
34A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
35Stajao je ondje
narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je
spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" 36Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
37govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"
38A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."
39Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"
40A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?
41Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini."
42Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
43A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"
44Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
45jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
46I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
47Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!"
48I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
49Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.
50I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;
51on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.
52Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
53Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
54Bijaše dan Priprave; subota je svitala.
55A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.

Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...