24.3.09

Navještenje Blažene Djevice Marije-blagovjest


"Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!"
Na tu se riječ ona smete
i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.
No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin
Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,i kraljevat će nad domom
Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja."
Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?"
Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega
osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje
rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj,
nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije
nemoguće!" Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje."

Iz Lukinog Evanđelja:Majka udova Kristovih

53. Djevica Marija koja je po anđelovu navještenju primila u srce i u tijelo Božju Riječ i svijetu donijela Život, priznaje se i časti kao prava Majka Boga i Spasitelja. Na uzvišen način otkupljena s obzirom na zasluge svojega Sina i s njim sjedinjena čvrstom i nerazrješivom vezom, odlikovana je velikom ulogom i dostojanstvom da bude Majka Božjega Sina, i zato premila kći Oca i svetište Duha Svetoga, po kojemu daru odlične milosti daleko nadvisuje sve druge stvorove, nebeske i zemaljske. Ujedno je pak združena u Adamovu rodu sa svim ljudima koji trebaju spasenje, dapače je "uistinu majka udova (Kristovih)...jer je ljubavlju sudjelovala da se u Crkvi rode vjernici, koji su udovi one Glave." Zato se ona pozdravlja i kao preodlični i sasvim osobiti ud Crkve i njezin tip i najizvrsniji uzor u vjeri i ljubavi, te je Katolička Crkva, poučena od Duha Svetoga, s djetinjom ljubavlju štuje kao preljubaznu majku.


"Milosti puna"

56. Otac milosrđa htio je da predodređena majka prije utjelovljenja dade pristanak, da kao što je žena sudjelovala u davanju smrti, tako žena sudjeluje i u davanju života. To izvanredno vrijedi o Isusovoj Majci, koja je svijetu dala sam Život koji sve obnavlja, i od Boga je bila nadarena darovima koji su u skladu s tako uzvišenom ulogom. Stoga nije čudno što je kod svetih Otaca nastao običaj po kojemu su Bogorodicu nazivali svu svetom i slobodnom od svake grešne ljage, oblikovanu od Duha Svetoga i učinjenu novim stvorenjem. Već od prvoga časa svojega začeća urešena sjajem sasvim osobite svetosti, nazaretska je Djevica po Božjoj zapovijedi bila pozdravljena od anđela pri navještaju kao "milosti puna" (usp. Lk 1, 38). Tako je Marija, kći Adamova, pristajući na božansku riječ, postala Isusova majka, i prihvaćajući Božju spasiteljsku volju svim srcem i nezapriječena nikakvim grijehom potpuno se posvetila kao Gospodinova službenica osobi i djelu svojeg Sina, pod Njim i s Njime po milosti svemogućega Boga služeći misteriju otkupljenja. S toga s pravom sveti Oci drže da Marija nije bila potpuno pasivno oruđe u Božjim rukama, nego da je sudjelovala slobodnom vjerom i poslušnošću u ljudskome spasenju. Jer je ona, kako kaže sv. Irenej, "slušajući postala uzrok spasenja i sebi i svemu ljudskomu rodu." Zato brojni stari Oci u svojemu pripovjedanju rado s njim tvrde da je "uzao Evine neposlušnosti bio razrješen Marijinom poslušnošću; što je svezala djevica Eva svojom nevjerom, da je to Djevica Marija razriješila vjerom", i učinivši usporedbu s Evom, Mariju zovu "majkom živih" i češće tvrde: "Smrt po Evi, život po Mariji."

"Čuvala je sve stvari u svom srcu" (Lk 2, 41-51)Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...