12.7.10

RukeRuke

* Košarkaška lopta u mojim rukama vrijedi oko $19.

* Košarkaška lopta u rukama Michaela Jordana vrijedi oko $33 milijuna.

* Ovisi u čijim se rukama nalazi.

* Bejzbol lopta u mojim rukama vrijedi oko $6.

* Bejzbol lopta u rukama Mark McGuire vrijedi oko $19 milijuna.

* Ovisi u čijim rukama se nalazi.

* Teniski reket u mojim rukama je beskoristan.

* Teniski reket u rukama Venus Williamsa je šampionski.

* Ovisi u čijim rukama se nalazi.

* Štap u mojim rukama će otjerati divlje životinje.

* Štap u Mojsijevim rukama će otvoriti put kroz more.

* Ovisi u čijim rukama se nalazi.

* Praćka u mojim rukama je dječija igračka.

* Praćka u Davidovim rukama je moćno oružje.

* Ovisi u čijim je rukama.

* Dvije ribe i pet kruščića u mojim rukama jesu par sendviča sa ribom.

* Dvije ribe i pet kruhčića u Božijim rukama će nahraniti tisuće.

* Ovisi u čijim su rukama.

* Čavli u mojim rukama mogu napraviti kućicu za ptice.

* Čavli u rukama Gospoda Isusa Krista donose spasenje za cijeli svijet.

* Ovisi u čijim su rukama.

* Kao što možete primjetiti doista ovisi u čijim rukama se stvari nalaze.

* Zato predajte svoje brige, strahove, nade, snove, vašu obitelj i vaše odnose u Božje ruke zato što stvarno ovisi u čijim se rukama nalaze.

Ova poruka je sada u vašim rukama.

Šta ćete uraditi s njom?


Ovisi u čijim rukama se nalazi?

Nema komentara:

Odmor-kamen-oslikavanje

Pozdrav, dragi čitatelji. Ljeto je u punom jeku, more, sunce, plaža... Nedavno smo se vratili saodmora Odmorali smo se nekoliko tj...