1.2.09

PRVA NEDJELJA U VELJAČI - DAN ŽIVOTA


Kad se slavi dan nečega ili nekoga to ne znači da na to mislimo samo taj dan nego da nam taj jedan posebni dan želi posvijestiti nešto što je vrijedno, pogotovo ako je ta vrijednost zaboravljena ili ugrožena.
Sve ovo vrijedi i za Dan života koji Crkva slavi na prvu nedjelju u veljači.
Život je dar čije vrijednosti najčešće nismo svjesni, a istovremeno je njegova vrijednost vrlo često ugrožena ili osporavana i zamjenjivana nekim "pravom na izbor" ili nekakvim drugim "pravima" koja donose smrt.
Svaki ljudski život u ovaj svijet donese puno nove, neponovljive radosti, ljubavi i topline, svaki novi život ima u sebi moć mijenjati i obogaćivati druge živote, svaki novi čovjek ostavlja svojim životom neponovljivi, originalni trag, svaki čovjek je drugačija, autentična slika Božja.
I nitko, pa ni roditelji, još manje država ili liječnici imaju pravo svojim "pravom na izbor" uskratiti pravo jednom životu da dođe na svijet i uskratiti i sebi i svijetu pravo da upozna taj novi život. Kao što nitko nema pravo odlučiti kad jedan život treba otići s ovoga svijeta.
"Kultura smrti" ima snažnu propagandnu "mašineriju", ima i velike profite i politički utjecaj. Lako i napadno širi svoje ideje, proglašava ih "normalnima".
Pa ipak, život sam
nagrađuje one koji ga prihvate. Radošću, zadovoljstvom, blagoslovom. Toliki su se gorko pokajali i cijeli život sebi upropastili s tim što su prekinuli jedan nerođeni život. Nikad se nitko nije pokajao što ga je prihvatio - makar to značilo i borbu i manji standard i probleme...
Život je dar.
Primili smo taj dar, a
možda nismo ni rekli hvala. Ali, ako i jesmo to nije dovoljno. Jer, život je takav dar da ga treba dalje darivati - darivajući drugima bogatstvo koje je sa sobom na ovaj svijet donio tvoj život. Jer život - to više imaš što ga više darivaš.

Preuzeto s

http://www.zog.hr/tisak/tjed-danzivota.htm

Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...