21.10.12

Zdravo Marijo-listopadske pobožnosti


Zdravo Marijo,

 milosti puna, Gospodin s tobom.

Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.

Majko, vrati čovjeka čovjeku.

Majko, molim Te da čovjek ljubi čovjeka.

Majko, molim Te da se čovjek zauzme za čovjeka.

Majko, daj da čovjek shvati svetost života.

Majko, daj da čovjek shvati da kruh koji ga hrani od tebe dolazi, Tvoj je dar i dar Neba.

Majko, daj da čovjek cijeni prirodu, a svojom "kulturom" da je ne naruši.

Majko, daj da čovjek shvati da je prirodi stran, ako je ne ljubi, ne njeguje i ako je ugrožava.

Majko, daj da čovjek cijeni sva bića, kojima je od Boga dano pravo na život.

O Majko, daj da i čovjek shvati gdje mu je mjesto.

Daj nam svima Bože uz blagoslov Majke, da sve što čovjek čini, čini za generacije koje dolaze i očuvaj ga od nuklearnih ludosti.

O Majko, dovedi pameti sve moćnike svijeta, a posebno one koji lažima i pod krinkom novaca iz vlastitih frustracija, hranjeni vlatitim egoizmom ponižavaju Tebe, Tvog Sina i sve što je iz Ljubavi.

Draga Majko, iz čije se utrobe rodio Spasitelj svijeta, pomozi nam da se njegova sveta volja vrši iako je mnogi trenutno ne razumiju.

O Istino na Križu, što si Krvlju otkupio sve ludosti ovoga svijeta, a čovjekovu bit posvetio, daj da shvatimo veličinu života. Smiluj se Bože ljudskim nesigurnostima, zacijeli nam  rane, nahrani nas ljubavlju jer čovjek može dati samo ono što ima.

Daj nam Bože da se zaljubimo u snagu posta i molitve i da dijeleći dobra svoja rastemo iz korijena života.

ZAZIVAM KRV KRISTOVU, RANE KRISTOVE, MUKU KRISTOVU,  KRVAVI ZNOJ KRISTOV, ZAZIVAM NA SVE VAS KOJI STE ZALJUBLJENI U ISUSA – TKO IMA SRCA, NEKA LJUBI - LJUBI DO BOLA!

Vel. Zlatko Sudac

14.10.12

Dekret-potpuni oprost u Godini vjere


Apostolska pokorničarna objavila je u petak 5. listopada Dekret kojim se povodom Godine vjere vjernicima podjeljuje Potpuni oprost, a koji se može zadobiti od dana otvorenja Godine vjere (11. listopada 2012.) pa sve do dana njezina zatvaranja (24. studenoga 2013.)


D E K R E T
Darom Svetih Oprosta obogaćuju se
posebne pobožnosti koje će se provoditi tijekom Godine vjere
Za dan pedesete obljetnice svečanog otvorenja Drugog ekumenskog vatikanskog koncila, kojemu je blaženi Ivan XXIII.»dodijelio kao glavnu zadaću bolje čuvati i predstaviti dragocjeni poklad kršćanskog nauka, kako bi ga se učinilo dostupnijim Kristovim vjernicima i svim ljudima dobre volje« (Ivan Pavao II., Apost. konst. Fidei Depositum, 11. listopada 1992.: AAS 86 [1994] 113), Vrhovni Svećenik Benedikt XVI.je odredio početak Godine koja će osobito biti posvećena ispovijedanju prave vjere i njezinu ispravnom tumačenju, kroz čitanje, ili još bolje, pobožno razmatranje Koncilskih dokumenata i članakaKatekizma Katoličke Crkve, kojeg je blaženi Ivan Pavao II. objavio trideset godina od početka Koncila, s jasnom nakanom »potaknuti vjernike na bolje prianjanje uz njega i promicanje njegovog poznavanja i primjene« (Isto, 114).
Već godine Gospodnje 1967., u spomen na devetnaest stoljeća mučeništva apostola Petra i Pavla, sličnu Godinu vjere je proglasio sluga Božji Pavao VI., »kako bi potvrdio u svečanoj ispovijesti Vjere kako bitni sadržaji koji već vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružalo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama koje su različite od negdašnjih« (Benedikt XVI., Apost. pismo Porta Fidei, br. 4).
U ovo naše vrijeme vrlo dubokih promjena, kojima je izloženo čovječanstvo, Sveti Otac Benedikt XVI., proglašavanjem ove druge Godine vjere, kani pozvati Božji narod, kojemu je sveopći Pastir, kao i braću biskupe čitavog svijeta »da se pridruže Petrovu nasljedniku, u vrijeme duhovne milosti koje nam Gospodin daje, da bismo se spomenuli dragocjenog dara vjere« (Isto, br. 8).
Svim vjernicima će biti dana »prilika ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina… u katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u [njihovim] kućama i u [njihovim] obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru. Redovničke zajednice, jednako kao i župne zajednice, kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti, zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javnom učine ispovijest Vjerovanja« (Isto).
Osim toga, svi vjernici, pojedinačno i zajednički, bit će pozvani davati otvoreno svjedočanstvo vlastite vjere pred drugima u posebnim okolnostima svakodnevnog života: »sama društvena narav čovjeka traži da čovjek unutarnje vjerske čine izrazi na izvanjski način, da u vjerskoj stvari saobraća s drugima, da svoju religiju ispovijeda na društveni način« (Deklaracija Dignitatishumanae, 7. prosinca 1965.; hrv. prijevod iz: Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, KS, str. 473).
Budući da se prije svega radi o razvijanju u najvišem stupnju – koliko je moguće na ovoj zemlji – svetosti života i prema tome, o postizanju, u najvišem stupnju, čistoće duše, od velike koristi bit će veliki dar Oprosta, koji Crkva, na temelju vlasti dodijeljene joj od Krista, pruža svima onima koji, da bi ga zadobili, uz obvezne odredbe izvrše i posebne propise.»Oprostom –učio je Pavao VI.–Crkva, koristeći svoju vlast poslužiteljice Otkupljenja izvršenog od Krista Gospodina, prenosi vjernicima sudjelovanje ove Kristove punine u zajedništvu Svetih, pružajući im u najširoj mjeri sredstva za postizanje spasenja« (Apost. pismo Apostolorum Limina, 23. svibnja 1974.: AAS 66 [1974] 289). Tako se očituje “blago Crkve”, čije»daljnje umnažanje čine i zasluge Blažene Majke Božje i svih izabranih, od prvog do posljednjeg pravednika« (Klement VI., Bula Unigenitus Dei Filius, 27. siječnja 1343.).
Apostolska pokorničarna, koja ima dužnost uređivati ono što se odnosi na podjeljivanje i primjenu Oprosta, kao i poticati duh vjernika na ispravno poimanje i gajenje pobožne želje za njegovim zadobivanjem, uz potporu Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, u pažljivom razmatranjuNote s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere Kongregacije za nauk vjere, sa svrhom zadobivanja dara Oprosta za vrijeme Godine vjere, utvrdila je sljedeće odredbe, izdane u suglasnosti s nakanom Vrhovnog Svećenika, da bi vjernici bili više potaknuti na poznavanje i na ljubav prema Nauku Katoličke crkve te iz njega postigli što izobilnije duhovne plodove.
Za čitavo vrijeme trajanja Godine vjere, tj.od 11. listopada 2012. pa sve do uključivo 24. studenog 2013., moći će zadobiti Potpuni oprost od vremenitih kazni za vlastite grijehe, podijeljen po milosrđu Božjem, koji se može namijeniti za duše preminulih vjernika, svaki pojedini vjernik koji su se iskreno pokaje, propisno ispovjedi, sakramentalno pričesti, i koji izmoli molitve na nakane Vrhovnog Svećenika, i to:
a) – svaki put kad će sudjelovati na najmanje tri propovijedi tijekom Svetih Misija, ili na najmanje tri predavanja o Dokumentima Drugog vatikanskog koncila i o člancima Katekizma Katoličke Crkve, u bilo kojoj crkvi ili prikladnom mjestu;
b) – svaki put kad će u obliku hodočašća posjetiti Papinsku Baziliku, kršćanske katakombe, Katedralnu crkvu, sveto mjesto određeno od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. među manjim bazilikama i svetištima posvećenima Blaženoj Djevici Mariji, Svetim apostolima i Svetim zaštitnicima) i tamo sudjelovati na nekom svetom obredu ili se barem kroz neko prikladno vrijeme zadržati u sabranosti s pobožnim razmatranjima, završavajući molitvom Oče naš, Ispovijesti vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, zazivima Blaženoj Djevici Mariji i, ovisno o slučaju, Svetim apostolima i zaštitnicima;
c) – svaki put kad će, u dane određene od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. na Gospodinove svetkovine, na svetkovine Blažene Djevice Marije, na blagdane Svetih apostola i zaštitnika, na Katedru sv. Petra), u bilo kojem svetom mjestu sudjelovati na svečanom euharistijskom slavlju ili liturgiji časova, dodajući Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu;
d) – na dan, slobodno izabran tijekom Godine vjere, za pobožni posjet krstionici ili drugom mjestu, na kojem je primio sakrament Krštenja, ako obnovi krsna obećanja u bilo kojoj odobrenoj formuli.
Dijecezanski i eparhijski biskupi, te oni koji su po pravu njima izjednačeni, na najprikladniji dan tog vremena, u prigodi glavnog slavlja (npr. 24. studenog 2013., na svetkovinu Isusa Krista, Kralja Svemira, kojom se zaključuje Godina vjere) moći će podijeliti Papinski Blagoslov s Potpunim oprostom, koji mogu zadobiti svi vjernici koji taj Blagoslov pobožno prime.
Vjernici koji se iskreno pokaju, a koji neće moći sudjelovati na svečanim slavljima iz ozbiljnih razloga (kao, prije svega, sve redovnice koje žive u samostanima u trajnoj klauzuri, anakoreti i pustinjaci,zatvorenici, stare osobe, bolesnici, kao i oni koji, u bolnici ili drugim lječilišnim mjestima, trajno skrbe o bolesnicima…), zadobit će Potpuni oprost, pod jednakim uvjetima, ako, duhom i mislima povezani s prisutnim vjernicima, osobito u trenucima u kojima će riječi Vrhovnog Svećenika ili dijecezanskih biskupa biti prenošene putem televizije i radija,  izmole u vlastitoj kući ili tamo gdje ih zapriječenost zatekne (npr. u kapeli samostana, u bolnici, u ustanovi za skrb,  u zatvoru…) Oče naš, Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, i druge molitve u skladu sa svrhom Godine vjere, prikazujući svoja trpljenja ili nevolje vlastitog života.
Kako bi pristup sakramentu Pokore i zadobivanju božanskog oproštenja po vlasti Ključeva bio pastoralno olakšan, mjesni ordinariji su pozvani kanonicima i svećenicima koji će, u katedralama i crkvama određenima za Godinu vjere ispovijedati vjernike, podijeliti povlastice ograničene za unutrašnje područje, za vjernike istočnih Crkava, u skladu skan. 728 § 2 CCEO-a, a u slučaju eventualne rezerve, s kan. 727, osim, kako je očito, za slučajeve navedene u kan. 728 § 1; za vjernike Latinske Crkve, povlastice u skladu s kan. 508 § 1 CIC-a.
Ispovjednici, nakon što upozore vjernike na težinu grijeha kojima je pridržana rezerva ili cenzura, odredit će prikladne sakramentalne pokore, takve da ih se, što je više moguće, dovede na čvrsto pokajanje i, ovisno o prirodi slučaja, naložiti im naknadu eventualnih skandala i šteta.
Pokorničarna toplo poziva preuzvišene biskupe, kao nositelje trostruke službe (munus) poučavanja, upravljanja i posvećivanja, da vode brigu o jasnom objašnjavanju ovdje iznijetih načela i odredbi za posvećivanje vjernika, na osobit način vodeći računa o okolnostima mjesta, kulture i tradicija. Kateheza prilagođena naravi svakog pojedinog naroda, moći će jasnije i s većom živošću predložiti razumu i čvršće i dublje ukorijeniti u srca želju za ovim jedinstvenim darom, postignutim po zaslugama posredovanja Crkve.
Ovaj Dekret ima valjanost jedino za Godinu vjere. Neovisno o bilo kakvoj protivnoj odredbi.
Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarne, 14. rujna 2012., na Uzvišenje Svetog Križa.
Manuelkard. Monteiro de Castro
Viši pokorničar
Mons. Krzysztof Nykiel
Regent

8.10.12

Zašto godina vjere?Godina vjere započinje 11.listopada 2012. i traje do 24. studenoga 2013. 
Zašto godina vjere?
Sveti  Otac Benedikt XVI ukazuje na suočavanje s dubokom krizom vjere i gubitkom vjerskog osjećaja koji predstavlja jedan od najvećih izazova Crkve danas. Također u mnogim područjima diljem svijeta riskira se da se vjera do kraja ugasi. Papa traži od čovječanstva isto što je i Isus tražio od apostola a to je budnost. Budnost za sve kritične trenutke kroz koje prolazi ljudski rod. Nije to ništa novo, već nešto na što nas se podsjeća. Naš Gospodin  i Učitelj, Isus Krist koji je isti kroz sva stoljeća i On nas sada zove. Zove nas zato „da se nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“, kako zapisa Ivan evanđelista (Iv,3,16) Preduvjet našeg spasenja je vjera i ona je zaštita od propasti.
„Dođite k meni svi koji ste izmoreni opterećeni  i ja ću vas okrijepiti....Uistinu jaram  je moj sladak i breme je moje lako“ (Mt 11,28,30)“ Isusove su riječi, možda jedne od najljepših.
Bog nikada ne govori u prazno ili neodređeno. On govori tebi i meni, svima kojima je dato čuti i isto tako On očekuje odgovor. Zamolimo zato spasenje svih ljudi i neka to bude naša molitva i doprinos spasenja svijeta ovoga trenutka. Širimo Radosnu vijest u Godini vjere, svjedočimo svoju vjeru  na koju smo pozvani i ne zaboravimo da nam je Bog obećao kako će biti s nama u sve dane do svršetka svijeta.
Dijete vjere :-)

Sanna

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...