11.6.10

Svetkovina Srca Isusova i MarijinaISUSE BLAGA I PONIZNA SRCA, UČINI SRCA NAŠA PO SRCU SVOME!
Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...