5.4.11

važno upozorenje


je priopćio, da je nedavno otkriven novi virus... CN
N CNN CNN VAŽNO UPOZORENJE!!!

koji je vrlo zarazan i kojega svaka osoba mo
že prenijeti na milijun načina. Ovaj tjedan je i Dom zdravlja upozorio da se virus veoma brzo prenosi sa jedne osobe na drugu.

Taj virus ima osobito ime, zove se.... OSMJEHO, NE! PREKASNO!! Vidim ga već i na Vašem licu! I
Vi ste već zaraženi tim virusom!Vi se smiješite! Zarazila Vas je osoba koja Vas voli!


Želim Vam... da se smiješite, kada Vas zahvati žalost, dugine boje ostvarenih snova, osmjeh, koji će razvedriti Vaše lice, za
grljaje, kada se ne osjećate dobro


prijatelje koji će Vas razvedriti, da u Vašim očima zasja svjetlost, pouzdanje, kada Vas zahvate sumnje, vjeru, da ne izgubite nadu, krepost, da spoznate sami sebe, strpljivost, da prihvatite stvarnost, i ....Želim Vam predivan dan Ne zaboravite darivati osmjeh!

Nema komentara:

Ljetovanje na Krapnju, 2019.g.-nastavak

I tako, dok se još 2017 pisao na portalima  Zaboravljeni biser Mediterana stoji u ladicama šibenskog gradonačelnika  već 2018 su b...