19.1.11

Prebirem u srcu


Prebirem u srcu-sve pohode tvoje meni,sve rane od nevjernosti ljubavi,sve posrtaje, padove,klonuća,sva bolna iskustva odrastanja,sve vezanosti za zemaljska uporišta,sve sumnje u istinitost puta.
Prebirem u srcu-svjetiljke koje mi na raskrižjima ostavljaše mnogi,da bih vidjela kojim putem mi je poći, dušom proničući u bit svega i učeći da nikada,baš nikada ne sudim ni prolaznike,ni vjetrove što mi gase svjetla.
Prebirem u srcu-otkupljeni strah u u koji sam sebe zatvarala, bol kojoj sam dopustila da s porazom bude jednaka,tražeći opravdanje što srcu mi je ljudskom dano koračati između duha i praha, s izmirenim dugovima svakodnevlja.
Prebirem u srcu-bezazlenu sigurnost koraka što ne odvajaše hod od posrtaja, kom kamen bijaše stepenica uspona do vlastite i patnje drugoga, s rupcem utjehe u praznim rukama.


/Glasnik mira Međugorje

Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...