14.11.10

U Božjoj blizini nema straha, Ps, 271
7 Davidov. Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?

Jahve je štit života moga: pred kime da strepim? 2
Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju.
4 Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga,
da uživam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam. 5
U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni; skriva me u skrovištu Šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. 7 Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
8 Moje mi srce govori: "Traži lice njegovo!" Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.
9 Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga! Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
10
Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti.
11
Nauči me, Jahve, putu svojemu, ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih.
12 Bijesu dušmana mojih ne predaj me, jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji dašću nasiljem.
13
Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih. 27ka molitva i zahvala

Nema komentara:

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...