8.9.09

Hodočašće u Ludbreg, u Euharistijsko proštenište Krvi Kristove 06.svibnja 2009MI MORAMO IĆI ONIM PUTEM

KOJI JE BOG U SVOJOJ LJUBAVI IZABRAO,

PA BIO ON RAVAN ILI KAMENIT. Sv. Gašpar del Buffalo

U KRVI ISTOPITE VAŠU MLAKOST, U KRVI PRONAĐITE IZVOR MILOSRĐA, U KRVI BLAGOST, U KRVI PLAMEN, U KRVI POBOŽNOST….U KRVI JE UČINJENA PRAVEDNOST ZA NAŠE GRIJEHE, U KRVI GORKE STVARI POSTAJU SLATKE!

S. Katarina Sijenska

Jutro, 06. rujna. 2009, prohladno jutro. Nekoliko autobusa iz Velike Godine kreće put Ludbrega na hodočašće u Euharistijsko proštenište Krvi Kristove. Predvođeni našim župnicima pridružili smo se hodočasnicima iz cijele lijepe naše. Prvo smo krenuli u Crkvu gdje je već od 6 ujutro bila izložena relikvija Krvi Kristove na oltaru. U tišini svojih molitva prošetali smo uz oltar.

Potom smo se uputili na ispovijed u cintor crkve za obaviti ispovijed.

Nekoliko zajedničkih slika mene i moje Jelice, potom smo se priključile duhovnom program u zavjetnoj kapeli koji predvode časne sestre Klanjateljice Krvi Kristove iz Ivanečkog Vrhovca i Zagreba. Svojom pjesmom prate ih mladi iz Velikog Bukovca. Bilo je hodočasnika iz cijele lijepe naše a i iz Slovenije u privatnim dolascima. Najavljivali su svako malo dolaske hodočasnika iz Osijeka, Belog Manastira, Zadra, Šibenika, Velike Gorice, i ostalih okolnih gradova.

Potom je krenula procesija hodočasnika iz župne crkve koju predvodi msgr. Ivan Devčić, nadbiskup metropolita riječki. Isti je predvodio svečanu euharistiju uz suslavlje biskupa domaćina msgr. Mrzljaka i braće svećenika i redovnika. Bogoslužje svojom pjesmom prati četveroglasni mješoviti župni zbor pod ravnanjem gospodina Antuna Kranjčeca i orguljašice sestre Kristine Cenkovčan, milosrdnice.

Svečanost je prenosila HTV. Misa je završila pjevanjem hrvatske himne Lijepe naše

Poslijepodnevni program bio je organiziran u Zavjetnoj kapeli.

Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu, od 13-15 sati, koje su predvodili bogoslovi, a pjesmom prati lizbor Trinitas.

Molitvene nakane bile su za :

- Za članove obitelji nestalih branitelja

- Za mlade i djecu koji su izloženi lošim primjerima starijih

- Za uspjeh proslave 600. obljetnice čuda sv. Krvi i našu crkvu

Križni put su predvodili oci misionari

Nakon križnog puta prdivna Euharistijska procesija s Presvetim i blagoslivljanje hodočasnika uz glavnu stazu u Prošteništu a potom je sve završilo s molitvom; «Blagoslovljen budi Bog» i «Tebe Boga Hvalimo». Tamjan je mirisao i uveličavao trenutak slavlja svečanosti.

Ostatak programa je preseljen u Crkvu gdje se pjevala Zlatna krunica uz duhovno meditativni program , pohvale, litanije i verenje u čast Krvi Kristove te završna misa zahvanica.

Upamtite sliku ovoga autobusa jer to je od velečasnoga JOBA koji je bio s nama

velečasni Dragutin Goričanac. Ja sam ga prvi puta vidjela i čula za njega stoga ću se potruditi o njemu na ovim stranicama napisati posebni članak. On vodi najteže bolesnike na hodočašćava u tom autobusu (ima ih svega 3 u svijetu takva). Bus ima kupaonu, kuhinju i lift.

Na kraju mogu svakome preporučiti dogodine ovo hodočašće jer organizatori su zavrijedili sve pohvale.

Sanna

KRVI KRISTOVA, SPASI NAS


Devetnica na čast Krvi Kristove

Gospodine Isuse Kriste,kad Si se četrdeset dana nakon svoga uskrsnuća vratio Ocu u nebo,naredio Si svojim učenicima da zajedno čekaju Duha Svetoga.Devet su dana molili da prime dar svih darova i tako postanu pravi apostoli.Uzdajući se da ćeš i nama dati ono što nam je potrebno za naše spasenje i blagoslov,molimo Te: Rasvjetli naš razum i pročisti naše srce da naučimo kako treba moliti.Kao i apostolima,daruj i nama milost da možemo moliti s Marijom,jer je ona službenica Božja i "svemoć koja zagovara". Gospodine,Ti si rekao:"Molite i primit ćete,tražite i naći ćete,kucajte i otvorit će vam se!"Potaknuti Tvojom riječju,dolazimo Ti danas s ovom posebnom potrebom...... Molimo Te Isuse za molitvene nakane koje se nalaze na forumu "Alfa i Omega" kao i za nakane koje se nalaze u molitvenoj košarici.
Dobri Isuse,pouzdajemo se u Tvoju ljubav i milosrđe koje Si nam iskazao u svojoj Predragocjenoj Krvi.
Uvijek si imao vremena i strpljenja za siromahe i bolesne,za prezrene i grešnike.

Otro si suze udovici iz Naima,uslišao si poganskog stotnika i nagradio pouzdanje Martino.Udijeli i nama radosno iskustvo Tvoje osobne pomoći.Ali ako naše želje ne odgovaraju Tvome Božanskome planu,ojačaj nas posebnom snagom vjere.
Zajedno s Tobom želimo i mi ponavljati:"Oče,ne moja,nego Tvoja volja neka bude."Udijeli nam čvrsto povjerenje da su Tvoji putevi uvijek bolji,iako ih često nerazumijemo.Zahvaljujemo Ti već sada što ćeš nas uslišati,jer Ti si Ljubav i sve što nam daješ ili prepuštaš,vodi nas našem vječnom cilju i služi našem posvećenju.Amen. ZA VEDRINU DUHA Bože,udijeli mi vedrinu duha,da prihvatim ono što ne mogu mijenjati,daj mi hrabrosti,da mijenjam,što mogu mijenjati i mudrost da razlikujem jedno od drugog.

Litanije Krvi Kristove
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
(ponavlja se: spasi nas! Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,

Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,

Krvi Kristova, koja rađaš djevice,

Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho, Krvi Kristova, nado pokornika,

Krvi Kristova, utjeho umirućih, Krvi Kristova, mire i milino srdaca,

Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života, Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,

Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. R.
Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom. O.
I postadosmo kraljevstvo Boga našega. Pomolimo se.
Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen

http://crkva.ludbreg.hr/index.html

Godine Gospodnje 1411., svećenik kojem ne znamo ime slavio je svetu misu. Za najvažnijeg dijela svete misne žrtve – pretvorbe – kada se na svećenikove riječi i djelovanjem Duha Svetoga kruh pretvara u Tijelo, a vino u Krv Isusovu, svećenik je posumnjao u istinitost tvrdnje kako on nakon pretvorbe u rukama drži pravo Tijelo Isusovo, a u kaležu pravu Krv Isusovu. Dospijevši do dijela svete mise gdje se Sveta Hostija lomi u tri dijela, a jedan mali dio se spušta u kalež s Krvlju Isusovom kako bi se simbolično označilo ponovno sjedinjenje Isusovog Tijela, Krvi i duše, svećenik je opazio da se u kaležu nalazi prava svježa krv. Silno zbunjen i prestrašen neočekivanim događajem, brzo je spremio kalež sa Svetom Krvlju iza oltara i završio misu.

Kasnije je Krv stavio u staklenu posudicu i zidaru, koji se zakleo da će čuvati tajnu, naložio da tu posudicu zazida u zid kapele. O tom je događaju svećenik šutio nekoliko godina, do trenutka svoje smrti, kada je svojem subratu otkrio što se dogodilo. Nakon što je to saznao, drugi je svećenik vijest prenio ljudima, koji su počeli tražiti posudicu s Krvlju, i našli su je, već sasvim ukrućenu.

O čudu se počelo pričati po Domovini i izvan nje. Ovamo su počeli dolaziti ljudi kako bi vidjeli čudesnu tekućinu, potpuno jednaku svježoj ljudskoj krvi, a o kojoj je kružila vijest da je to prava Krv Kristova. Budući da je bilo i sumnjičavih, zatražen je pravorijek Rima. Toma Zeč, gospodar Lentija u današnjoj Madžarskoj, koji je imao veze na papinskom dvoru, sam je o svemu obavijestio papu Julija II. Napisao je i suplicu – molbu, koja je u prijepisu sačuvana do danas, a čija je kopija izložena u muzeju Staroga grada u Ludbregu.

Papa Julije II (1503. – 1513.) je za vrijeme svog pontifikata dva puta slao svoje legate u Ludbreg kako bi pomno istražili stvar. Ispitivali su se svjedoci, a istragu je vodio odbor uglednih svjetovnjaka i svećenika: vlasnik ludbreškog posjeda Bernardin Thuroczi, plemići Sigismund Froncher, Kristofor Moderas, Mihajlo Leštak i Djuro Pottak, te župnici Stjepan Popov, župnik ludbreški, Stjepan, župnik župe Sveti Đurđ, Simon, župnik martijanečki i Stjepan, župnik križovljanski. Glavnu je riječ vodio papin legat Leonardo Schketa, svećenik iz Aquileje, koji se u tekstu izvješća naziva ovlaštenim javnim bilježnikom. Osim njega, u istrazi je sudjelovao i svećenik Ivan, o kojem znamo samo da je, kao ovlaštena osoba, bio supotpisnik akta.

Spomenuti legati preslušali su mnogo ljudi koji su tvrdili da su uslišani i ozdravili od mnogih bolesti, ali prihvaćene su izjave samo nekolicine. Radilo se o neshvatljivim čudesnim ozdravljenjima od raznih bolesti i tjelesnih povreda. Ozdravljeni su tvrdili kako su, kada su zatajile sve ljudske mogućnosti i nije više bilo nade u ozdravljenje, učinili zavjet Presvetoj Krvi Isusovoj u Ludbregu, i nakon toga zdravlje im se povratilo. Među svjedocima bilo je ljudi iz bliže i daljnje okolice: iz Gornje Štajerske, Srijema i sjeverne Madžarske.

Papa Julije II i sam je želio vidjeti tu rijetku relikviju, te je ona otpremljena u Rim. Zbog duljine istrage i ispitivanja čudesnih događaja i ozdravljenja, papa Julije II nije uspio završiti istragu, ali je redigirao sadržaj bule kojom je dozvolio javno štovanje relikvije. Njegov nasljednik na Petrovoj stolici, papa Leon X, prihvativši odredbe svog prethodnika, izdao je tu bulu pod svojim imenom 12. ožujka 1513., odobrivši javno štovanje relikvije Svete Krvi Isusove nastale euharistijskim čudom u Ludbregu. Relikviju je Leon X u svečanoj procesiji nosio Rimom, a zatim ju je zajedno s bulom vratio u Ludbreg. Do drugog svjetskog rata original bule nalazio se u arhivu obitelji Batthyany u Körmendu, a sačuvano je i nekoliko vjerodostojnih prijepisa. Jedan od tih je prijevod dr. Antuna Sovića, sveučilišnog profesora iz Velikog Bukovca.

Vrativši relikviju Svete Krvi u župnu crkvu Presvetog Trojstva u Ludbreg, papa Leon X je ckvu obdario oprostima od vremenitih kazni koje se nakon smrti moraju odsluživati u čistilištu. Četiri su uvjeta pod kojima se može ostvariti taj oprost u ovoj crkvi, gdje se relikvija čuva i izlaže vjernicima na štovanje i poticanje pobožnosti prema Euharistijskom Spasitelju, naročito na prvu nedjelju rujna:
pohoditi crkvu u Ludbregu, ispovijediti se i pričestiti, na nakanu sv. Oca izmoliti neke molitve u čast Sv. Krvi, izvršiti jedno djelo milosrđa.
Na taj način je zapravo sam papa utemeljio Euharistijsko proštenište Predragocjene Krvi Isusove u Ludbregu. Riječ «PROŠTENJE» dolazi od riječi «OPROŠTENJE», po koje vjernici dolaze u Ludbreg i ostala svetišta. Vjernici ovamo dolaze u velikom broju već 6 stoljeća, kao hodočasnici koji traže Božju blizinu ovdje nazočnu na poseban način, i oproštenje od grijeha u susretu s Kristom Spasiteljem, a preko znaka njegove ljubavi kojeg je ostavio prolijevanjem svoje Krvi na Kalvariji, i obnavljanjem svoje nekrvne žrtve u svakoj euharistiji. U Ludbregu se velika proštenja u čast Svete Krvi Isusove održavaju 4 dana uoči prve nedjelje mjeseca rujna, a uz proštenje su vezani i veliki sajmovi.

Nema komentara:

Molitva za humor svetog Thomasa Morea

RADOST JE SVE Tijekom svog obraćanja Rimskoj kuriji prigodom predstavljanja božićnih čestitki, papa Franjo im je rekao: ‘Potrebno nam...