26.11.11

Današnje došašće


Današnje došašće je bučno doba. Od ranog jutra stres na ulici, na poslu, u obitelji i školi. Trgovci se šarenilom žmirkanja kineskih žaruljicama na jelkama i raznim "božićnim" pjesmama natječu u vabljenju kupaca bilo preko malih ekrana, bilo na ulicama i u trgovinama. Svatko se bori za što bolju poziciju u društvu, svatko bi htio da ga zamijete.
Sveta obitelj kao da je u sve to "pala s marsa". A ipak, u Marijinoj utrobi je Onaj, čiji "slavni dolazak iščekujemo". Hoćemo li ga zamijetiti? Da. Ako ćemo "biti budni".

Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...