4.9.13

Majka Terezija spomendan 05.rujna

bl. Majka Terezija
Ako pogledaš bolje, na kraju, ipak je sve to između tebe i Boga; nikad nije ni bilo između tebe i njih! Blažena Majka Terezija

Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...