19.1.14

Neka vas svakoga mjeseca cijele godine prate, čuvaju i vode anđeli.....A.GRUENANĐEO HRABROSTI
Želim ti anđela hrabrosti da se uistinu možeš nositi sa svojim životom, da ne uzmičeš kada ti u uši bude puhao protivan vjetar, da ne bježiš kad te zadesi nesreća i želim ti hrabrost u ophođenju sa svakodnevnim sukobima, da budeš slobodan od potrebe da si svuda omiljen. Anđeo neka te čuva od toga da se dadeš podmititi i prilagodi se kako nebi izgubio prijatelja.http://www.youtube.com/watch?v=J-UfKiTGoYA


Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...