21.6.10Vremenska prognoza za prvi dan ljeta....

SPOPALO TE SVAKO DOBRO I DOBROTA TE BOŽJA PROGANJALA UZ STALNE PLJUSKOVE NJEGOVE MILOSTI S UČESTALIM OBILATIM OBORINAMA
DUHA SVETOGA


hi hi...mojim milim blogerima ...sanna

Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...