29.8.12

Pismo starije gospođe BANCI


Pouka o gradjanskoj poslušnosti: Pismo starije gospođe BANCI

       
Pismo koje je jedna osamdesetšestogodišnjakinja poslala svojoj banci.
Banka je smatrala da je pismo duhovito i proslijedila ga je listu 'The Times':

Dragi gospodine,
Pišem Vam da zahvalim što ste odbili moj ček kojeg sam prošlog mjesec izdala vodoinstalateruPrema mojem izračunu, proteklo je tri nanosekunde između trenutka kad je donešen na naplatu taj moj ček do uplate na moj račun sredstava iz kojih bi taj ček mogao biti naplaćen.
Mislim naravno na automatsku mjesečnu uplatu moje cjelokupne mirovine, ugovor koji s vašom bankom imam, slažem se, samo osam godina.
Vas svakako moram pohvaliti, jer ste iskoristili tu vrlo kratku mogućnost, kao i zato što ste skinuli sa mog računa 30 funti za kaznene kamate, zbog neugodnosti koju sam prouzrokovala vašoj banci.
Izražavam moju zahvalnost zbog načina na koji me je ovaj incident naveo da razmislim o mom ponašanju kad su financije u pitanju. Primijetila sam da sam, kad god odgovaram na vaša pisma ili telefonske pozive, kad pokušavam da stupim u kontakt sa vama, suočena sa neosobnim, prezauzetim, preopterećenim, bezličnim subjektom koji je vaša banka postala. Od sada pa ubuduće, ja sam izabrala, isto kao vi, da imam posla sa osobom od krvi i mesa.
Moja hipoteka i otplate kredita više neće biti automatske, nego će stizati u vašu banku putem čeka, adresiranog na posebno povjerljivu osobu zaposlenu u vašoj banci, koju vi morate odrediti.
 
Vodite računa da svako neovlašteno otvaranje kuverte predstavlja povredu zakona poštanskog prometa.
Izvolite u privitku naći obrazac za kontakt koji treba popuniti. Neophodno je da ga vaš odabrani službenik ispuni.
Žao mi je što to predstavlja popunjavanje osam stranica, ali kao što vaša banka zna sve o meni, tako ja jednako moram znati sve o toj osobi i za to ne postoji nikakva druga mogućnost.

Molim da povedete računa da sve podatke o zdravstvenom stanju te osobe mora potpisati javni notar, i da svi podaci o njegovom/njenom financijskom stanju (prihod, dugovi, podaci o svemu čime raspolaže, odgovornosti) moraju biti dokazani odgovarajućim priloženim dokumentima.
U roku kad to bude meni odgovaralo, izdat ću vašem službeniku PIN broj kojim će se on/ona koristiti u komuniciranju sa mnom.
Žao mi je što ovaj PIN ne može imati manje od 28 znakova, ali i u vezi s tim sam se ugledala na broj tipki koji ja moram pritisnuti kad pristupam mom bankovnom računu preko vašeg bankovnog telefonskog servisa.
Kao što se kaže, imitiranje je najiskreniji način laskanja.
Dopustite mi da način našeg komuniciranja  upotpunim sljedećim:
Kad me budete zvali, pritisnite kao što je navedeno u sljedećim uputstvima:
ODMAH NAKON ZVANJA, PRITISNITE ZVJEZDICU (*) ZA ENGLESKI JEZIK

# 1. Da se ugovori sastanak sa mnom.
# 2. Za izvršenje uplate neuplaćenih potraživanja.
# 3. Za transfer poziva u moju dnevnu sobu, ukoliko sam tamo.
# 4. Za transfer poziva u moju spavaću sobu u slučaju da spavam.
# 5. Za transfer poziva u toilette, u slučaju da imam fiziološke potrebe.
# 6. Za transfer poziva na moj mobilni telefon, ukoliko nisam kod kuće.
# 7. Da ostavite poruku na moje računalo. Lozinka za pristup mom računalu je neophodna.
Lozinka će naknadno biti dostavljena osobi koja bude ovlaštena, kao što je prethodno navedeno.

# 8. Da se vratite na glavni meni i poslušate opcije od 1 do 9.

#
 9. Za žalbe ili pitanja.
Poziv će biti stavljen na čekanje i odgovor ćete dobiti sa moje automatske telefonske tajnice.
Ukoliko se dogodi da se čekanje produži, moći ćete poslušati  muziku raspoloženja.

Nažalost, ali ponovno se ugledajući na vaš primjer,  uspostavljanje ovog novog poslovnog odnosa ću biti prisiljena naplatiti vam.

Dozvolite mi da vam zaželim sretnu, iako možda unekoliko manje uspješnu Novu godinu,

Vaša ponizna stranka

I zapamtite:  nemojte ljutiti stare ljude. Nama se na  prvom mjestu ne sviđa da budemo stari, tako da nam ne treba puno da se razljutimo. 

Nema komentara:

Europa za Krista! Povelja

Europa za Krista! Povelja: Europa se nalazi pred raskrižjem. Europa dobar dio svoje kulturne baštine duguje Evanđelju po kojem žive kršća...