1.3.18

FESTIVAL SVIJETLA U ZAGREBU 2018.                Na više lokacija centra grada Zagreba
  • 15.03.2018. - 18.03.2018.

Nema komentara:

Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

1Kor 12-31-13, 13 Ostaje vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima ...